Wojewódzka Poradnia Rehabilitacji i Zaopatrzenia Ortopedycznego Pofam w Łodzi

FIZYKOTERAPIA

Diadynamik 8 zł
Galwanizacja 8 zł
Jonoforeza 7 zł
Prądy interferencyjne 8 zł
Solux 7 zł
Elektrostymulacja 7 zł
Prądy Kotza 7 zł
Prądy Tens 12 zł
Prądy Treberta 8 zł
Ultradźwięki 10 zł
Laseroterapia 12 zł
Pole magnetyczne Viofor A 12 zł
Pole magnetyczne Viofor B 25 zł
Pole magnetyczne Viofor + ćwiczenia w odciążeniu 30 zł

MASAŻ

Masaż całego ciała 45 min 60 zł
Masaż kręgosłupa 30 min 50 zł
Masaż grzbietu 20 min 30 zł
Masaż odc. szyjnego/piersiowego/lędźwiowego 15 min 25 zł
Masaż kończyna górna/kończyna dolna 15 min 25 zł
Drenaż limfatyczny k. górna /k. dolna 30 min 50/60 zł
Kompresjoterapia 15 zł

WADY POSTAWY

Zajęcia korekcyjne dla dzieci 45 min. Pakiet 5 zabiegów 200 zł
Konsultacja rehabilitacyjna dr E. Łuczak 70 zł
Instruktaż fizjoterapeutyczny 60 min mgr B. Muszyńska 60 zł

ZDROWY KRĘGOSŁUP

Ćwiczenia ogólnousprawniające 30 min 40 zł
„Zdrowy Kręgosłup” 45 min. Pakiet 5 zabiegów 200 zł
Kinesiotaping 25-40 zł

TERAPIA MANUALNA

Wizyta dr Piotr Kejna 80 zł

AMPUTACJE KOŃCZYN DOLNYCH

Przygotowanie pacjenta do zaprotezowania badanie +instruktaż 45min dr E. Łuczak 100 zł
Przygotowanie pacjenta do zaprotezowania 30 min pakiet 3 zab. + profilaktyka przeciwprzykurczowa mgr B. Muszyńska 100 zł
Nauka chodzenia w protezie pakiet x5 200 zł